Jatkuvuuden turvaaminen

Tietoturva

Keskeisin asia riskien hallinnassa on Tietoturva. Save LAN noudattaa valtiohallinnolle kehitetyn KATAKRI II ohjeistuksen periaatteita.

Tarjoamme teoreettisen analyysin lisäksi myös käytännön verkkoanalyysiä. Analyysi tehdään paikanpäällä verkon välityksellä, joko asiakkaan tai Save LAN Oy laitteistoilla. Käytämme Linux-pohjaisia ohjelmistoja tietoturva-analyyseissä.

Konsultointipalvelut

Save LAN tuottaa konsultointipalveluita sähköverkkoliiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Meillä on yhteensä yli 35-vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä. Tämän kulmakivi on toteuttaa ja vastata asiakkaan tarpeita ja odotuksia hyödyntäen digitaalisia työkaluja. Tuotamme asiakkaillenne lisäarvoa, jotta yrityksenne voi keskittyä olennaiseen.

Digitaalinen palvelumuotoilu kuuluu arkipäiväämme.

Riskien hallinta

Riskien hallinta toimii yrityksen yhtenä laadun tärkeimpänä mittarina. Riskeihin varautuminen tuottaa monin kertaisesti takaisin siihen käytetyn ajan ja pääoman. Save LAN on käytössä uhkamalleihin perustuva analysointityökalu.