Innovatiiviset ratkaisut

Etäyhteysratkaisut

Save LAN tuottaa nykyaikaisia etäyhteysratkaisuja, joissa voidaan hyödyntää mm. SSL tai IPsec-teknologioita. Teemme ratkaisut perustuen yleisiin tietoturvavaatimuksiin sekä asiakasta kuunnellen. Piilotamme SSL-VPN palvelut internetistä käyttäen “Single packet authorization” tekniikkaa. Toteutus tehdään yleensä yhden UDP portin avulla.

Ohjelmistoratkaisut

Tarjoamme valmiita ohjelmistoratkaisuja toteutettavaksi teidän projektiin. Tälläinen ratkaisu voi sisältää esimerkiksi käyttäjien tunnistuksen verkkopalveluun. Palveluun voidaan myös sisällyttää kaksivaiheinen tunnistus. Nykyaikaisilla ratkaisuilla voidaan helposti nostaa palvelun arvoa ja varmistaa sen toimivuus ja tietoturva tulevaisuudessa.

Virtualisointi

Nykyaikaiset tietojärjestelmät rakentuvat helposti laitteistoriippumattomaksi käyttäen virtualisointia. Käytämme ratkaisuissamme vikasietoisia palvelinhotelleja. Näin laitteiston kustannukset saadaan minimoitua ja ylläpito yksinkertaistuu. Kustannusten ennakointi on myös helpompaa luotettavien kumppanien kanssa.

Miksi Save LAN?

Helppo ja turvallinen

Me Save LANilla pyrimme helppouteen. Helppous käsittää sekä järjestelmien helppokäyttöisyyden että turvallisuuden. Helppous tehostaa tuottavuutta.

Toimintavarma toteutus

Meille turvallisuus tarkoittaa sekä toimintavarmuutta sekä turvaa ulkoisia häiriötekijöitä vastaan. Turvallisuus luo osaltaan myös helppoutta, sillä varautuminen häiriöihin helpottaa huomattavasti niistä toipumista.

Nykyaikaiset ratkaisut

2020-luvun datanhallinnan täytyy olla turvallista, toimintavarmaa ja helppoa. Meillä nämä asiat otetaan aina huomioon asiakkaan tarpeet huomioiden.