Innovatiiviset ratkaisut

Etäyhteysratkaisut

Save LAN tuottaa nykyaikaisia etäyhteysratkaisuja, joissa voidaan hyödyntää mm. SSL tai IPsec-teknologioita. Teemme ratkaisut perustuen yleisiin tietoturvavaatimuksiin sekä asiakasta kuunnellen. Etäyhteyksissä on hyvä huomioida myös vikasietoinen internet-liittymä esim. SD-WAN teknogialla.

Tiedostopalvelimet

Meille tiedostojen tietoturvallinen arkistointi on nykypäivää. Tarjoamme myös paikalliset tiedostopalvelimet varmuuskopiontiratkaisuilla peta-tai eksa-luokassa.  

Virtualisointi

Nykyaikaiset tietojärjestelmät rakentuvat helposti laitteistoriippumattomaksi käyttäen virtualisointia. Teemme järjestelmäratkaisut aina vikasietoisiksi.

Miksi Save LAN?

Helppo ja turvallinen

Me Save LANilla pyrimme helppouteen. Helppous käsittää sekä järjestelmien helppokäyttöisyyden että turvallisuuden. Helppous tehostaa tuottavuutta.

Turvallinen datanhallinta

Meille turvallisuus tarkoittaa sekä toimintavarmuutta sekä turvaa ulkoisia häiriötekijöitä vastaan. Turvallisuus luo osaltaan myös helppoutta, sillä varautuminen häiriöihin helpottaa huomattavasti niistä toipumista.

Nykyaikaiset ratkaisut

2020-luvun datanhallinnan täytyy olla turvallista, toimintavarmaa ja helppoa. Meillä nämä asiat otetaan aina huomioon asiakkaan tarpeet huomioiden.