Scada-järjestelmät

Teemme Scada-järjestelmien ylläpitoa usean vuoden kokemuksella. ABB Oy:n MicroScada Pro:lla on laitettu useampien asiakkaiden tietokanta ja sähköasemien kuvat kuntoon. Näiden järjestelmien ylläpitoa tehdään myös jatkossa projekti-ja tuntityömuodoissa.

Netcontrol Oy:n Netcon3000 järjestelmistä löytyy syvempi tuntemus. Näiden järjestelmien ylläpidosta löytyy yli 10 vuoden kokemus. Netcon-järjestelmän ylläpidossa joutuu välillä koskemaan myös NFE-keskittimiin ja ala-asemiin, vaikka scada olisikin se pääprojekti. Näiden NFE-ohjelmistojen konfigurointi voidaan myös sisällyttää projektiin. Meillä nämä nivoutuvat kokemuksen puolesta hyvin yhteen.

Keskijänniteverkon viantunnistus

Save LAN toimittaa keskijänniteverkon viantunnistuskomponentteja. Nämä tulevat Nortroll AS:n valikoimista. He ovat valmistaneet laitteistoja jo vuodesta 1976. Heidän keskeisintä osaamisaluetta ovat ilmajohtojen sekä maakaapeleiden viantunnistus ja näihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät.

Ilmajohtoihin tai pylväisiin asennettava LineTroll- tuote pystyy havaitsemaan ja ilmoittamaan ylivirran tai maasulkuvirran muuttumisen jos viankesto on yli 60 ms (tarvittaessa myös nopeampana). Laitteistoa saa myös kuormakompensoituna. Lisätietoa laitteistoista saa sähköpostitse.

Kaukokäyttö-protokollat

Kaukokäyttöjärjestelmissä käytetään monia tiedonsiirtoprotokollia. Näiden protokollien tuntemus on avainasemassa onnistuneeseen projektin läpivientiin.

Meidän avulla saat lisäarvoa myös protokollien tuntemuksessa, koska protokollien tuntemus auttaa samaan projektit nopeammin valmiiksi. Kokemusta löytyy mm. IEC-101-, IEC-104- ja NFElink-protokollista. IEC-protokollien osalta voidaan myös järjestää koulutuksia asiakkaan tiloissa.

Nykyaikaisten IP-protokollien tuntemuksessa tarvitaan myös tarkempaa tuntemusta IP-tekniikan toiminnasta. Ilman tätä pohjatuntemusta ongelmien selvitystys on usein aikaavievää.

Ala-asemat

Nykyään on asiakkailla käytössä useita eri ala-asema valmistajia. Muutamia näistä mainitakseni esim. Kuumic, Netcontrol ja ABB.

Netcontrol Oy:n Netcon ala-asemien konfigurointi onnistuu vanhalla tekstimuotisella ja uudemmalla graafisella tyylillä. Viime aikoina Netcon ala-asemat, joissa on IEC61850-protokolla ovat lisääntyneet. Meillä on näistä jo pitkä kokemus. Pienet muutokset ja projektikokonaisuudet onnistuvat vankalla ammattitaidolla.

Muita ala-asemilla käytettyjä protokollia on esim. Spacom tai Spa-liikennöintiprotokolla. Tätä ascii-muotoista protokollaa ei kuitenkaan yleensä käytetä uusien ala-asemien protokollana. Tukea ja projektointia on saatavissa vanhoihin ala-asemiin vastaavasti kuin uudempiin.

Kuumic Oy:n tuotteita on käytetty jo pidemmän aikaa. Nämä kustannustehokkaat ala-asemat saadaan nopeasti käyttökuntoon. Nämä ala-asemat tai protokollamuuntimet ovat kustannustehokkaita myös erotinasemien protokollamuutimiksi.

Tarvittaessa myös esim. GE Harris ala-asemien muutokset onnistuvat. Kysy tarvittaessa käyttökokemuksia ala-asemien hankintaan.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan Teille sopiva toteutus!