Tietoturva käsittää nykyään monta eri osa-aluetta. Save LAN Oy tarjoaa IP-yhteyksien tietoturvaratkaisuja sekä toimistoverkon tietoturvapalveluita. Teemme myös erilaisia tietoturvakatselmuksia ja voimme ehdottaa miten juuri teidän tapauksessa voisimme parantaa tietoturvaa.

IP-verkon tietoturva-analyysi voidaan tehdä täysin teoreettisesti käyttämällä esimerkiksi Katakri-työkalua. Toinen vaihtoehto on nauhoittaa verkon liikennettä ja tehdä tästä analyysiä. Verkkoliikennenauhoitus voidaan toteuttaa, joko asiakkaan tai meidän puolesta. Tällöin verkon solmupisteestä otetaan nauhoitus, jota voidaan tutkia myös jälkikäteen.

IP-verkon tietoturvaa voidaan testata myös analysointiohjelmilla, joilla pystyy selvittämään onko palvelimessa havoittuvia palveluita. Tällöin verkkoon tuodaan laitteisto, jolla voidaan analysoida haluttuja palvelimia.

Käytämme Linux-pohjaisia ohjelmistoja tietoturva-analyyseissä. Save LAN Oy valtuuttaa henkilöstönsä käyttämään näitä ohjelmistoja.

Ota yhteyttä, niin sovitaan selvitys aiheesta!