Omaisuuden hallinta

Save LAN on erikoistunut omaisuuden hallintaan yhdistämällä operatiivisen ja digitaalisen maailman. Useiden järjestelmien rajapinnat tuottavat ennakkotietoa, jotta asioihin voidaan reagoida ennen poikkeamaa. Tämä on myös osa varautumista.

Scada

Scada toimii omaisuuden hallinnan palvelualustana ja mahdollistajana. Tuotamme järjestelmien kehitys- ja ylläpitopalveluita. Kaukokäyttö-protokollat ja ala-asema konfigurointityöt ovat arkipäivää.

Skylink

SKYLINK on täysin Save LAN kehittämä tuoteperhe sähköverkon vianhoitoon ja kunnossapitoon. Omaisuuden- ja riskienhallinnan kautta laitteistoille on kansainvälinen tilaus.

Etsimme kumppaneita kansainvälistymiseen. Jos kiinnostuit, kerromme mielellämme lisää.