Kustannustehokkaita ratkaisuja tiedostojen etäkäyttöön sekä tiedostojärjestelmiin. Etäkäytössä on VPN-yteydellä mahdollista käyttää 2-vaiheista autentikointia.

Tiedostojärjestelmien ohella teemme myös olemassa oleviin järjestelmiin varmuuskopiointi ratkaisuja.

Teemme tietoturvakartoituksia Katakri-työkaluun pohjautuen. Lisäksi voimme tehdä käytännön läheisiä analyysejä suoraan verkkorajapinnoista.

Verkkorajanpintojen kautta saamme informaatiota käytetyistä palveluista sekä havoittuvuuksista.

Kaukokäyttö

Kaukokäyttö osa-alueisiin kuuluvat mm. scadat esim. Netcon3000 sekä RTU:sta esim. Kuumic sekä Netcon500 ja NFE-sovellukset.

Tarjoamme myös ala-asemien konfigurointia sisältäen esim. IEC61850 tai Spacom-protokollan.